PRIVACYBELEID

Deze website is geregistreerd op naam van ALLproducts (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Moorsel, België. Wij zijn commercieel actief op deze domeinnaam (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ALLproducts hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn websites en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.

De website en webshop is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het online maken van een afspraak, het bestellen van producten, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen.

ALLproducts verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals facturatie) en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen en leveren van uw bestelling.
  • bezoekers op onze website te identificeren.
  • het verwerken van uw online bestelling in het ons computersysteem.
  • het voeren van de financiële administratie door ALLproducts (financiële transacties met betrekking tot online bestellingen).
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, nieuwsbrieven)

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd naar bestaande klanten die hier mee instemden. U kan zich bovendien op elk ogenblik hiervoor uitschrijven. Wij voorzien hiervoor een link in elke nieuswbrief. Van zodra u zich uitschrijft zal u dan ook van ons geen nieuwsbrieven of voordeelacties meer ontvangen.

Op eenvoudig verzoek kunnen wij alle vergaarde informatie en gegevens, die wij over u hebben verzameld, verwijderen of laten verwijderen (met uitzondering van gegevens noodzakelijk voor facturatie mbt fiscale controles).

Mvg,

ALLproducts.